Blog

Writing in a second language – part II

Last time I promised to share a few tricks that would help you to improve your second language writing skills. These are not ultimate truths (and maybe they will even they will be something obvious for you) and they don’t guarantee your second language will suddenly become perfect: in fact, they might not work for you at all. But I hope that at least they will inspire you to try or to come up with your own tricks.

I thought I’d be sharing all of them at once, but it turned out I have a lot more to share than I thought. This is why I decided to focus only on one or two tricks in a post otherwise the text would be too long and you’d have to wait for it much longer. Today comes the first of the tricks.

Do not translate

I have to admit that I sat for quite a while trying to decide which advice would be the most crucial, the most beneficial of them all. There it is: do not translate. Continue reading “Writing in a second language – part II”

Pisanie w innym języku – część I

Jakiś czas temu, na jednym z polskich forów pisarskich natrafiłam na ciekawą dyskusję. Użytkownicy rozważali, czy da się pisać w obcym języku. I mimo że nie padło ostateczne stwierdzenie, iż jest to niemożliwe, wydźwięk dyskusji sugerował, że podobna próba byłaby stratą czasu.

Czy na pewno? Continue reading “Pisanie w innym języku – część I”

Writing in second language – part I

Some time ago, on one of the Polish writing forums, I came across an interesting discussion. The users were pondering whether it is possible to successfully write in a second language or not. And although there was no definite “impossible” expressed, the tone of the discussion suggested trying was a waste of time.

Is it really? Continue reading “Writing in second language – part I”

Nawet w jednym zdaniu znajdziesz opowieść

Czasem wydaje się, że stworzenie dobrego opowiadania wymaga wiele czasu i wysiłku, ale jeśli tylko spróbujecie, może się okazać, że pomysł na opowiadanie kryje się w jednym zdaniu.

Oczywiście jedno zdanie nie stanie się pełną historią i będzie wymagało trochę rozmyślań i twórczego podejścia, ale jest dobrym początkiem pracy i bazą, nad której można budować dalej. Wbrew pozorom nie zamierzam doradzać, byście „spróbowali podsumować historię w jednym zdaniu”, ponieważ coś takiego można zrobić tylko po zakończeniu procesu twórczego. Continue reading “Nawet w jednym zdaniu znajdziesz opowieść”

You can find a story in a single sentence

Sometimes it feels like creating a story, a good story, requires a lot of time and effort, but a good story idea might be hidden in one sentence if you only give it a chance.

Of course, one sentence itself is not enough to be a story, there still will be some thinking and creating to be done, but it’s a good start and base you can build on. Contrary to what you think, I am not about to advise you to “try to sum up your story in one sentence”, as this would be something you do after all the creating and thinking is done. Continue reading “You can find a story in a single sentence”

Dlaczego nie kupię najnowszego bestsellera

Niedawno polskie portale fantastyczne zelektryzowała wiadomość, że Andrzej Sapkowski napisał kolejną książkę o świecie wiedźmina, której bohaterem jest sam Geralt. Wielu fanów (w tym i ja) dorastało z białowłosym zabójcą potworów, niecierpliwie czekało na każdą kolejną książkę w serii, cytowało niezliczone fragmenty i uważało cykl wiedźmiński za coś na kształt legendy. Pomijając spekulacje dotyczące powodu, dla którego autor powrócił do świata wiedźmina (choć przecież wielokrotnie zapewniał, że tego nie zrobi), nikt z nas nie wątpił, czy kupić książkę, czy nie – wszyscy wiedzieliśmy, że ją kupimy. Continue reading “Dlaczego nie kupię najnowszego bestsellera”

Why I won’t buy the newest bestseller

Recently Polish sci-fi and fantasy websites were electrified by the news that Andrzej Sapkowski, the author of “The Witcher”, has written another book in the witcher universe, starring Geralt himself. Many people (myself included) grew up with the white-haired monster slayer, impatiently waited for every next book in the series, quoted the countless punchlines and consider the Witcher series somewhat of a legend. Regardless of speculations what was the reason for the author to come back to writing the series (which he said countless times was not an option), there was little doubt of whether to buy the book or not – we all pretty much knew we are going to get it. Continue reading “Why I won’t buy the newest bestseller”