Browsed by
Author: Melfka

Rok na Melfka.com

Rok na Melfka.com

Dokładnie rok temu zamieściłam pierwszą informację na tę stronie. Po tygodniach prac związanych z domeną i zewnętrznym serwerem, mogłam wreszcie przenieść moją polską stronę na WordPressie w nowe miejsce: dwujęzyczną stronę Melfka.com. Nie dokonałabym tego bez pomocy dwóch wspaniałych pań, Anny Suseł, która zapewniała wsparcie techniczne za każdym razem, kiedy moja wiedza o css wystawiona była na próbę oraz Mai Sarnowskiej, która zaprojektowała wygląd strony. Ponieważ rocznica zaskoczyła mnie zwyczajowym “Ojej, to już?”, nie mam specjalnego postu ani konkursu z…

Read More Read More

One Year at Melfka.com

One Year at Melfka.com

Exactly a year ago I posted my first news on this webpage. After some weeks of sorting out the domain name and the external server I was able to move my Polish website at WordPress to a new place: bilingual Melfka.com. This would not happen without some help from two great ladies, Anna Suseł who provided technical support whenever my meager knowledge of css was tried and Maja Sarnowska who designed the layout of this page. Since the anniversary caught…

Read More Read More

Muzyczne inspiracje – część III

Muzyczne inspiracje – część III

Na mojej liście zostało tylko kilka piosenek i mam nadzieję, że podobała się Wam ta muzyczna podróż. To już ostatnia część “Muzycznych inspiracji”, jednak wciąż przecież odkrywam nową muzykę i wciąż przychodzą mi do głowy nowe pomysły, więc może kiedyś pojawi się kolejny post z nowymi utworami. Jeśli podczas mój post lub muzyka zainspirowały Was, podzielcie się pomysłami w komentarzach, bo przyjemnie jest poznać inne spojrzenia na tę samą piosenkę.

Music Inspirations – part 3

Music Inspirations – part 3

There is only a few more songs left on my list and I hope you enjoyed this musical journey with me. This is the last part of the “Music Inspirations”, but as I usually discover new music and come up with ideas, maybe one day there will be few more to be posted. If you found inspiration while reading or listening feel free to share them in the comments as I love to see different perspectives and ideas.

Muzyczne inspiracje – część II

Muzyczne inspiracje – część II

Komentarz do poprzedniej części “Muzycznych inspiracji” uświadomił mi, że nie podkreśliłam różnicy pomiędzy “muzyką do pisania” i “muzycznymi inspiracjami”. Ta pierwsza to często lista ulubionych piosenek pisarza lub muzyka pozbawiona tekstu (na przykład klasyka albo ścieżki dźwiękowe z filmów), która ma być tylko tłem izolującym pisarza od rzeczywistości i pomagającym w skupieniu. Natomiast ta druga może okazać się czymkolwiek, co pisarz usłyszał, choćby i przez przypadek: hitem znanego twórcy w radiu, zapomnianą kołysanką albo jeszcze czymś innym, włącznie z utworami,…

Read More Read More

Music Inspirations – part 2

Music Inspirations – part 2

A comment to the previous part of the Music Inspirations made me realize that I didn’t make a clear distinction between “writing music” and “music inspiration”. The first one often consists of a writer’s favorite songs or maybe background music with no lyrics if they prefer (such as classics or movie soundtracks) that helps to focus on writing or isolate from the surrounding world. The second one can be anything that the writer heard, a new hit on the radio…

Read More Read More

Moje stusłówka w antologii “Po 100 słowie”

Moje stusłówka w antologii “Po 100 słowie”

Szortal, strona poświęcona bardzo krótkiej formie, we współpracy z wydawnictwem Solaris przygotowała nową antologię. “Po 100 słowie” jest w pełni poświęcone stusłówkom (ang. drabble) i zawiera 460 tekstów 80 autorów, w tym sześć moich. Antologia dostępna jest na stronie wydawcy, a oficjalna premiera zbioru odbędzie się podczas konwentu Polcon w Bielsku-Białej.

My drabbles in Polish anthology “Po 100 słowie”

My drabbles in Polish anthology “Po 100 słowie”

Szortal, Polish website dedicated to flash fiction, prepared a new anthology in cooperation with the Solaris publishing house. “Po 100 słowie” is fully dedicated to drabbles and consists of 460 texts written by 80 authors, including six of my own. The anthology is available for sale on the publisher’s website and will have its official release during on Polcon convention in Bielsko-Biała.

Muzyczne inspiracje – część I

Muzyczne inspiracje – część I

Niektórzy pisarze nie mogą pracować, dopóki wokół nie panuje idealna cisza, natomiast inni bez trudu zapisują zdania w gwarnych kawiarniach, jednak niezależnie od sposobu pracy, dla wielu z nas muzyka jest istotnym elementem procesu twórczego. Dla mnie muzyka jest ważna, gdy nie tylko inspiruje mnie, też również pomaga w pisaniu. Nie jest mi niezbędna (niektórzy z moich przyjaciół mogą zaświadczyć, że widzieli mi piszącą podczas głośnej imprezy), ale lubię tworzyć z niej barierę pomiędzy historią i światem rzeczywistym. Niekiedy znajduję…

Read More Read More

Music Inspirations – part 1

Music Inspirations – part 1

Some writers can’t work unless there is silence around them, others easily jot down sentences in a crowded cafe, but to many of us music is an important part of the creative process. To me music is important as it not only inspires me, but also helps me create. I don’t need it in order to be writing (some friends of mine can testify that they saw me writing during a loud party), but I like to use it to…

Read More Read More

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: